توضیحات کامل :

پاورپوینت روش نگارش  تحقیق ، پروپوزال و مقاله

 

این پاورپوینت در مورد روش نگارش  تحقیق پروپوزال و مقاله در 140 اسلاید کامل و شامل مقدمه،تعریف،روش نگارش  تحقیق پروپوزال و مقاله،مقاله نویسی،پروپوزال نویسی،تحقیق نویسی،کارگاه آموزشی مقاله نویسی،کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی،نگارش مقاله،آموزش مقاله نویسی،کارگاه تحقیق و مقاله،روش تحقیق،روش مقاله نویسی و...و منابع می باشد.

قسمتی از متن:

*بسياري از مقالات موجود بد نوشته شده اند

*

*خوب نوشتن يک مهارت است که شما ميتوانيد ياد  بگيريد

*

*نوشتن مهارتي است که به يادگيري کمک مي کند

* با نوشتن شما امتيازات بيشتري دريافت مي کنيد (مقالات بيشتري از شما پذيرفته مي شود و ...)

*ايده هاي شما اثر گذاري بيشتري پيدا مي نمايد

*ايده هاي بهتري بدست خواهيد آورد

*سطح مقدماتي:

*مقاله عمومي در روزنامه:........ تا يك هفته

*مقاله عمومي در اينترنت :........ تا يك هفته

*تحقيقات درسي سطحي :......... تا يك هفته

*سطح تحليلي:

*تحقيقات درسي عميق :........... تا يك ماه

*مقاله كنفرانس و سمينار :........ تا  دو ماه

*مقاله علمي ترويجي :............ تا سه ماه

*سطح تخصصي:

* مقاله علمي پژوهشي :........... تا شش ماه

*مقاله ISI: ......................... تا يك سال

*مقاله علمي-ترويجي

*مقاله علمي- پژوهشي

*مقاله علمي-مروري  Review article

*مقاله يادداشت فني Technical note

*

*ساير (گزارشي، توصيفي، تحليلي، انتقادي)


*مقالات فارسي:

*پايگاه SID: حاوي چكيده و متن بسياري از مقالات

*پايگاه Magiran: حاوي چكيده و متن بسياري از مقالات

*پايگاه IranDoc: حاوي چكيده مقالات و ساير منابع پژوهشي

*پايگاه Civilica: حاوي چكيده و متن بسياري از مقالات

* و ...

مقالات انگليسي :

*پايگاه Scirus

*پايگاه Science direct

*و ...

*آموزش مهارت درايجاد پيوندهاي لازم بين اطلاعات برگرفته از منابع اطلاعاتي برگزيده و دانسته هاي قبلي خود، بخشي از مهارتهايي کلي تر است که تحت عنوان سواد اطلاعاتي مطرح مي باشد و تبيين تمام وجوه آن خود موضوع کارگاهي مستقل است.

*در اينجا فقط به ذکر تعريفي از سواد اطلاعاتي و ارتباط آن با مهارتهاي نگارش و چاپ مقاله هاي علمي اکتفا مي شود.

*قاسمي (155 :1383) در تعريف سواد اطلاعاتي آن را توانايي شناسايي نياز اطلاعاتي، جستن منابع به منظور تامين آن نيازها، و سپس تحليل، ترکيب، ارزيابي، و انتقال دانش کسب شده معرفي مي کند.

—عنوان

—نام و مشخصات نویسندگان

—چکیده (خلاصه)

—مقدمه (زمینه)

—روش بررسی( مواد و روشها، روش مطالعه، روش کار)

—یافته ها (نتایج)

—بحث

—نتیجه گیری نهایی

—قدردانی و سپاس (تشکر و قدردانی)

—منابع