توضیحات کامل :

پاورپوینت گرمابه

 

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در 41 اسلاید به صورت متنی همراه با عکس می باشد.

فهرست فایل دانلودی:

وجه تسمیه
تاریخچه و پیشینه
سیر تحول 
معماری حمام
ورودی
بینه
میاندر
گرمخانه
خزانه
استخریا چاله حوض
شاه نشین
خن یا تون
دودکش و گربه رو
نورگیری و تهویه
مصالح
تزیینات 
نمونه ها
حمام خسرو آقا اصفهان
حمام چهار فصل اراک
حمام وکیل شیراز
حمام گنجعلی خان کرمان
حمام علی آقا اصفهان
حمام خان یزد
حمام سلطان امیر احمد کاشان
حمام فین کاشان